TikTap

Thẻ Cá Nhân - Chia sẻ thông tin chỉ với một chạm

TikTap - Thẻ Cá Nhân - Chia sẻ thông tin một chạm

Thẻ TikTap dùng để làm gì?

Dùng được nhiều thứ hơn bạn nghĩ đấy!

Chia sẻ

Chia sẻ nhanh thông tin cá nhân

Vị trí

Chia sẻ vị trí nhanh chóng

Mạng xã hội

Chia sẻ mạng xã hội của bạn

Ứng dụng

Tương tác với nhiều ứng dụng

Copyright © 2022 tiktap.vn